Wedergeboorte van de Godin

Vervolg op het vorige blog ‘Waar komt de blokkade op expressie vandaan?’

Het vorige blog gaf antwoord op de vragen:
“waarom waren vrouwen verbonden met de framedrum?” en “waarom weten we hier niets over?”.

De opkomst van het Christendom en het daaruit voorkomende verbod op heidense gebruiken, nieuwe denkmodellen, onze huidige kalender en de verstedelijking zorgden voor grote veranderingen. I.p.v. een cyclisch wiel werd het leven een eng pad, met een veroordeling van God op het einde.  Door deze nieuwe manier van leven verdween (door de meerderheid) de herinnering aan een cyclisch leven, in verbinding met de natuur en de framedrum als middel.

Gelukkig keert de interesse in de cyclus van het leven terug!

Dood en wedergeboorte
Ik heb een bijzondere band met een jongen, die ik begeleid in zijn ontwikkeling. Hij heeft een ontwikkelingsachterstand en een fascinatie voor de kruisiging en wedergeboorte van Jezus (terwijl zijn ouders ongelovig zijn). Hij wil dit steeds opnieuw in een rollenspel met mij uitspelen. En ook al zijn andere stripfiguren en knuffels gaan dood en staan op uit hun dood.

Wat heeft dit met de framedrum te maken? Vraag jij je waarschijnlijk af. Er kwam een punt dat ik het antwoord zag op mijn vraag “waarom gebeurt het in mijn leven dat dit (uitspelen van dood en wedergeboorte) steeds opnieuw herhaald wordt ?” Dit is toch bijzonder, wat wil Het Leven/God/het Universum mij hiermee duidelijk maken?

De verborgen boodschap
In het boek “En de drummers waren vrouwen” wordt het verhaal van Jezus en zijn wedergeboorte vergeleken met andere mythes en de drie werelden van de Godin: leven, dood en wedergeboorte. Er zijn verschillende Godheden die dankzij de framedrum uit de onderwereld werden teruggeroepen en weer tot leven werden gebracht: Inanna, Osiris, Persephone, Adonis en Dionsysus. “Welke verborgen boodschap zit er in deze mythes over wedergeboorte?” vroeg ik mij af.

Ik zag wel in dat de hele geschiedenis ook de cyclus laat zien van leven, dood en wedergeboorte. De fase waarin de Godinnen cultuur in volle glorie stond zou je als leven kunnen beschouwen, dood is de fase van uitroeiing en vergetelheid, de huidige fase is dan de wedergeboorte. We mogen ons collectief herinneren dat er ook andere tijden geweest zijn en dat de wijsheid in onze cellen bewaard is gebleven.  

Boosheid richting het verleden
Toch was de puzzel nog niet compleet voor mij. Ik voelde een boosheid richting het uitroeien van het vrouwelijke. Ik voelde me onbegrepen te midden van de mannelijke maatschappij. Welke informatie had ik dan voor mezelf nog niet duidelijk? Want boosheid kan nooit de bedoeling zijn van de schepping.

Het nut van relativiteit
Een volgend puzzelstukje vond ik in de boekenreeks van Neale Donald Walsch. Hierbij een korte samenvatting van wat daar beschreven staat. God is het absolute. Dat alles eenheid en liefde is en dat alles geschapen wordt waar je maar aan denkt, stelde het Al ontevreden. Wat was geschapen was eigenlijk maar een concept/speculatie. Hij/zij had het verlangen om elk concept om te zetten in een “ervaring”. Want bij afwezigheid van “iets anders” bestaat de ervaring van “Alles dat IS” niet. Om deze reden werd relativiteit geschapen. Dit bood ook de mogelijkheid om te vergeten en te herinneren.

God bedacht het leven als de mogelijkheid om, door ERVARING, te kennen wat je conceptueel al weet. Wanneer je herinnert wie je bent, kun je van daaruit handelen. Je herschept dus steeds opnieuw wie je bent. En alleen DOOR jouw (en ieders anders) schepping heen, ervaart God zichzelf.

Vergeten en herinneren als sleutel
Ik deel deze uitleg over God en relativiteit met je, omdat ik dit inzicht ook mag toepassen op mijn boosheid richting het verleden. Het wil duidelijk maken, dat de ervaring van de waarde pas ontstaat als je het tegenovergestelde ook kent.

Onszelf de waarde van het Goddelijk vrouwelijke herinneren (i.p.v. dat het vanzelfsprekend het enige aanwezige is) kan alleen doordat de vernietiging en machtspelletjes hebben plaatsgevonden.  Dit zet het verleden in een ander perspectief. Machteloosheid en boosheid maken plaats voor inzicht van het nut en dat geef lucht en ruimte. Als een gevolg van hun machtspelletjes en de vele levens die dit gekost heeft hebben we de donkere kant van de maan kunnen ervaren.

En misschien was het wel de kracht van de Godin zelf. Elke fase gedurende de cyclus is noodzakelijk om het geheel te vormen en heeft zijn eigen kwaliteiten. De tijd in de donkerte (net als in de baarmoeder) is een tijd om te helen en zichzelf opnieuw geboren te laten worden.

Als we onze label dat het verleden slecht is durven los te laten en de donkerte even waarderen als het licht, komt er kracht vrij. We herinneren ons op die manier de fases van een cyclus. Op die manier staan we het Goddelijke toe om door ons heen te stromen. Met het Goddelijke bedoel ik dus niet die Ene man die allerlei eisen aan je stelt en je aan het einde van je leven beoordeelt. Maar de essentie die aanwezig is in Al wat is. Een God die niet oordeelt. Wetende dat alles een onderdeel is van zichzelf. En een deel afwijzen zou betekenen dat hij/zij zijn/haar eigen scheppende vermogen afwijst.

Ik vond het apart dat het jongetje zichtbaar geniet van de dood van zijn beste vriend (Jezus) en alles weer tot leven laat komen. Maar hij beschikt over een grote gave en wijsheid, om de dood zo te omarmen.

Mijn reis met de Godin
Ook de boeken van Neal Donald Walsch nodigden mij uit mijn overtuigingen die ik over God/het leven had te onderzoeken. Ik voelde meteen de wens om mijn inzichten te delen.

Een idee en het baren van dit idee daar zit nog een fase tussen. Namelijk het dragen van het idee, zodat het kan ontwikkelen. Alles diende op z’n plek te vallen. Intussen heb ik mijn instructor opleiding Dancing For Birth opgepakt, wat over dansen/muziek en het vieren van je levenschenkende kracht gaat. En nu heb ik voor het eerst de woorden om er mijn eigen creatie van te maken en het te baren/publiceren. Dit is slechts het begin. Er valt nog zoveel meer te delen. Bijvoorbeeld de verbinding tussen de vagina en je keel(expressie) in relatie tot deze geschiedenis. En een reisverslag van mijn bezoek aan de Godinnen tempels in Cyprus.

Nu eerst landen van mijn bezoek aan de overblijfselen van de Godinnen tempels in Cyprus. Daarna zie ik je graag tijdens de gratis proefles van Dancing For Birth op 17 mei. We vieren daar onze levenschenkende kracht via dans en muziek. Vrouwen van ALLE leeftijden zijn welkom, zwanger en NIET zwanger.

Amathous Godinnen tempel

Warme groet,

Ernestine van de Pol
life-coach

Advertenties

Waar komt de blokkade op expressie bij vrouwen vandaan?

Komende vakantie zal ik in Cyprus de overblijfselen bezoeken van een Godinnen tempel. Deze behoorde tot een cultuur waarin de vrouwen spiritueel leiders waren. Het boek “En de drummers waren vrouwen- een spirituele geschiedenis van het ritme” heeft mijn interesse daarin gewekt.

De schrijfster (Layne Redmond, zelf een drumster) heeft archeologisch onderzoek gedaan en beschrijft in dit boek haar bevinden op o.a. de vragen: “waarom waren vrouwen verbonden met de framedrum?” en “waarom weten we hier niets over?”.

In dit blog deel ik haar antwoorden op deze vragen, maar dan samengevat. Voor diepgang en prachtige illustraties raad ik je aan het boek zelf te lezen. Wat er gebeurt is in de verre geschiedenis, heeft voor mij voelbaar diepe sporen achter gelaten. En blokkades in expressie zie ik volop om me heen, of het nu om dans gaat, spreken, zingen of muziek maken.

De vele vondsten in de vorm van (grot)muurschilderingen, potten, sieraden, beelden, schalen, voorwerpen in graven, stempels, hiërogliefen  en (later) geschriften vertellen een verhaal over de manier waarop er naar de vrouw werd gekeken. Haar onderzoek gaat terug tot 40.000 jaar v. Chr. tot aan de moderne tijd.

Onze levengevende kracht werd vereerd.  De mensen waren zich sterk bewust van de voortdurende cyclus van de seizoenen, van leven, dood en wedergeboorte. Het leven werd gezien als een cyclus. Initiatieriten gaven het individu een plaats in deze cyclus, in de natuur en in de kosmos.

Waarom waren vrouwen verbonden met de framedrum?
Tijdens deze initiatieriten werd er door vrouwen gedrumd, gedanst en gezongen om in verbinding te zijn met het Goddelijk (vrouwelijke). Seksualiteit werd als heilig gezien. De slagen van de drum staan symbool voor de hartslag van de aarde. Het wakkert je verbinding met de Aarde en de goddelijke scheppende kracht aan.

Omdat vrouwen gezien werden als de reflectie van de oeroude wijsheid “dat het leven uit ritme bestaat” en “dat zij leven kan schenken” bespeelden zij de drum.

Godinnen tempel in Kreta

Waarom zijn we vergeten dat vrouwen zo’n belangrijke taak hadden met haar framedrum?
Bij drummen denken we veelal aan een drumstel en bespeeld door mannen. Vrouwen die drummen hebben lef en muziek maken in het algemeen is in onze cultuur al spannend. Dit was dus blijkbaar vroeger anders. Wat is daar gebeurd?

Tijden begonnen te veranderen met de komst van de Romeinen en het Christendom. Hierin spelen meerdere factoren samen. In dit blog zal ik deze punten alleen kort aanstippen, bij interesse adviseer ik om het boek zelf te lezen.

De kracht van de slagen van de drum die voorheen werden ingezet als Godinnen verering werd ontdekt als een krachtig middel voor militaire doeleinden. Mannen gingen zich verzetten tegen hun mindere positie t.o.v.  de vrouw. Zij drongen hun (patriarchale) zienswijze met geweld op. Geleidelijk werden de symbolen van de godinnen gedemoniseerd en kregen ze duivelse betekenissen.

Ondertussen veranderde de denkmodellen, de ratio en wetenschap werden steeds belangrijker gevonden. Het Christendom groeide in het aantal aanhangers omdat het beter in staat was om met logica de nieuwe vragen over de wereld te beantwoorden.

Kerk, politiek en de militaire kracht droegen ieder hun stenen bij aan het uitroeien van het vereren van het vrouwelijk goddelijke. Haar verering vormde een bedreiging voor hun eigen machtspositie. Er mocht slechts 1 god vereerd worden en dat was een mannelijke god. Het gebruik van muziek werd tijdens kerkelijke diensten verboden (vandaar het a cappella zingen van de psalmen) en het bespelen van de framedrum zelfs ook buiten de dienst.

Natuurlijk kwamen vrouwen in opstand dat hun gebruiken van dans, muziek, zang en heilige seksualiteit verboden werden. De kerk reageerde op dit verzet met nog meer beschadiging van de vrouwelijke status. Tot zelfs een verbod van vrouwen om in het openbaar te spreken. En we kennen allemaal de brandstapel voor ketters.

Tegelijkertijd ontstond er verstedelijking. Het nut om verbonden te zijn met de natuur werd steeds minder noodzakelijk. Eerbied voor de levenschenkende kracht van de natuur maakte plaats voor de wens de natuur te willen beheersen.

De verandering in de manier van tijd weergeven heeft ook een rol gespeeld in de verandering van de maatschappij. Voorheen wist men aan de hand van de menstruatie cyclus of de maancyclus dat er een maand voorbij was. Later werden door machthebbers andere manieren van tijd bijhouden bedacht, zoals 2500 v. Chr een kalender om de belastinginning te regelen en onze huidige kalender sinds de tijd van de Romeinen.

Conclusie antwoorden op de vragen
De opkomst van het Christendom en het daaruit voorkomende verbod op heidense gebruiken, nieuwe denkmodellen, onze huidige kalender en de verstedelijking zorgden voor grote veranderingen. I.p.v. een cyclisch wiel werd het leven een eng pad, met een veroordeling van God op het einde.  Door deze nieuwe manier van leven verdween (door de meerderheid) de herinnering aan een cyclisch leven, in verbinding met de natuur en de framedrum als middel.

Het antwoord op de titel “Waar komt de blokkade op expressie bij vrouwen (en mannen) vandaan?” heb je tussen de regels door kunnen lezen. Tienduizenden jaren hebben vrouwen gedanst, gezongen en de framedrum gespeeld om zich te verbinden met hun Goddelijkheid. Zo’n 5000 jaar geleden werd dit uitgebannen omdat de heilige kracht ervan een te grote bedreiging was. En nog steeds is voor de religies die gebaseerd zijn op 1 mannelijke God, die mensen veroordeelt die zich niet houden aan de heilige geschriften. Ondanks onze huidige vrijheid van meningsuiting en emancipatie zijn de wonden in vrouwen (en mannen) nog aanwezig.

Gelukkig beginnen we (mannen en vrouwen) ons het heilig vrouwelijke weer te herinneren en dit te delen.

Mijn reis met de Godin
Nu 7 maanden geleden startte ik met het lezen van “En de drummers waren vrouwen” en kocht ik naast mijn gongdrum ook een framedrum of eigenlijk een daff (een framedrum met ringetjes aan de achterkant). Dit boek kwam op het juiste moment om antwoorden te geven op levensvragen die ik had. En nieuwe vragen kwamen op.

Het vervolg blog zal ingaan op wat we met de inzichten over het verleden in het heden en de toekomst kunnen doen. Dat zal ik vanuit mijn eigen perspectief en leven beschrijven.

Nu eerst naar de overblijfselen van de Godinnen tempels in Cyprus. Bij terugkomst zie ik je graag tijdens de gratis proefles van Dancing For Birth op 17 mei. We vieren daar onze levenschenkende kracht via dans en muziek. Vrouwen van ALLE leeftijden zijn welkom, zwanger en NIET zwanger.

Lees ook het vervolg blog “De wedergeboorte van de Godin”

De samenvatting die ik hierboven beschreven heb, heeft mij zelf flink geraakt. In welke zin en hoe ik hiermee om gegaan ben lees je in het vervolg blog.

Warme groet,

Ernestine van de Pol
life-coach

One day- there will be no war

De tranen stroomden over mijn wangen. Ik wilde graag meezingen, maar de brok in mijn keel liet maar een paar klanken toe.

Koolalum is een sociaal muzikaal initiatief. Hij brengt massa’s mensen vanuit verschillende culturen bijeen om samen te zingen. Het lied “One day” wordt 3 talig gezongen door joodse mensen, moslims en christenen.

Beluister en voel de vibe zelf . Klik hier door naar de video van “One day” .

Het raakt het diepste verlangen naar Vrede

“All my life I´ve been waiting for
I´ve been praying for
For the people to say
That we don´t wanna fight no more
They´ll be no more wars
And our children will play
One day…”

Wel vind ik één kanttekening op zijn plaats. Die ene dag in de toekomst begint NU. Wanneer we vrede vooruitschuiven of in de schoenen schuiven van politiek, economie of aan het collectief, nemen we zelf geen verantwoordelijkheid.

Ik ben een deel van het grotere geheel. Jij bent een deel van het grotere geheel. Het collectief bestaat uit mij, jou, en jou en jou.

Vrede begint bij eigen vredevolle gedachten en bij het besef van eenheid. Daar kunnen we onze eigen verantwoording nemen, elke seconde en bij elke keuze opnieuw.

Nou geef ik eerlijk toe, dat doe ik zelf ook nog niet elke seconde. Maar een aardig eind ben ik daar al in gegroeid. Voorheen voelde het als zo’n vage opmerking. De boeken van Neale Donald Walsh hebben mij enorm geholpen om het “We zijn allemaal één” meer betekenis te geven.

Ik deel graag een paar van zijn citaten. De eerste toch een klein beetje in mijn eigen zinnen geformuleerd.

“Er is niets in het leven, dat niet deel uitmaakt van het leven. Daarmee is alles in het leven, leven. Dus ook een rots en een tafel. Alles is stof in beweging, ook die rots. We zijn allemaal dezelfde stof. Deze stof heet leven. “

“Eén zijn en individualiteit sluiten elkaar niet wederzijds uit. Verschil hoeft niet overeen te komen met verdeeldheid. Je neus lijkt niet op je ogen, je mond vertoont geen gelijkenis met je voorhoofd. Ze vervullen elk verschillende functies. Toch zijn ze onderdeel van één gezicht. “

Zo hoeven verschillen van mening ook niet te leiden tot verdeeldheid. En dat laat dit muziek project van Koolalum mooi zien. Hij heeft vele projecten gedaan. Je kunt deze terug vinden op zijn Facebookpagina.

Ben jij bereid om te kijken naar je overtuigingen die jij hebt over het leven? Ben jij bereid om een nieuw begrip over het leven jezelf te herinneren?

Ik sta ervoor dat alle wijsheid in je lichaam is opgeslagen. Ik bied verschillende manieren aan om het voor jou te vergemakkelijken om zelf toegang te krijgen tot deze informatie.

Is je interesse gewekt? Wees van harte welkom op mijn open dag op 9-2-2019

Bekijk de uitnodiging

Ik hoop je te mogen ontvangen in mijn nieuwe ruimte. En heb in een video uitleg gegeven over hoe een sessie eruit zou kunnen zien.

Tijdens de open dag kun je gratis een proefsessie ervaren.

Bekijk de video

Liefs Ernestine van de Pol
ViaKlank

Dans voor creatie

Geboorte als metafoor
Met z’n allen “geven we continue geboorte”, niet per se aan een kind. Alles wat jij doet, zegt en zelfs denkt heeft consequenties. Het leidt elk moment tot een Nieuw Nu dat jij hebt geschapen binnen jouw realiteit. 

Denk ook eens aan project. Het eindresultaat is er niet opeens gekomen. Het begon met een zaadje in jou, je hebt het bij je gedragen. Om het resultaat geboren te laten worden heb je een proces afgelegd. Je hebt hiervoor dingen “wel” gedaan en dingen “gelaten” dat kunnen handelingen of acties zijn geweest, maar denk ook aan je plek innemen.

Je hebt in verbinding gestaan met je omgeving door te communiceren over je wensen, je grenzen etc. Sommige mensen zijn blij met wat je hebt gedaan en anderen heb je ermee tegen de borst gestuit. Of (even gechargeerd uitgedrukt) je bent niet of minder trouw geweest aan jezelf. In dat geval heb je jouw innerlijke wijsheid ingeslikt en genoegen genomen met een resultaat dat aansluit bij wat anderen verwachten.

Fotografe Justina van Baal

Bewust scheppen en eerlijke communicatie
Hoe bewust ben jij van dat wat jij schept? Durf je te scheppen, wat jouw innerlijke wijsheid je ingeeft? Je kunt deze creatiekracht namelijk inzetten voor elk probleem of uitdaging die je ervaart in het leven. ———> Dit is de basis van al mijn coaching. 

Mijn begeleiding richt zich erop dat jij je stem durft te laten horen. Maar eerst is er dus die reis naar binnen om te voelen wat er speelt, wat er mag veranderen, wat er nodig is. En dat vervolgens te communiceren. 


“Stand up for birth” betekent dus vrij vertaald
“Ga staan voor jouw creatiekracht”
ofwel
“wees trouw aan jouw innerlijke wijsheid en handel daarnaar”

Er zijn veel verschillende manieren om die reis naar binnen te maken en vol vertrouwen en stevigheid weer naar buiten te keren.  

Wanneer je lichaam op slot is geraakt, zit je vast. Door te bewegen kom je weer in beweging zowel naar binnen (contact met je intuïtie) als naar buiten (contact/communicatie met je omgeving). 

Je intentie (wat eerst alleen een concept was) belichaam je ook wanneer je erbij beweegt. Of zoals tijdens mijn andere sessies, je het uitdrukt met je stem of uitdrukt met een muziekinstrument. 

fotografe Justina van Baal

Intuïtief en danspasjes

Tot nu toe is het mijn werkwijze geweest om mensen uit te nodigen intuïtief te bewegen en intuïtief geluid te maken. Regelmatig zag ik dat deze drempel voor mensen te hoog lag. 

Om deze reden heb ik mijn aanbod verbreed. Je kunt nu voor meer structuur in de sessies kiezen. Deze pasjes zijn er voor jou om een houdvast te hebben. 

De danspasjes zijn enorm simpel. In eerste instantie had ik weerstand tegen de eenvoud van de pasjes. Tot ik me volledig kon overgeven aan de eenvoud en ontdekte hoe ENORM krachtig deze danspasjes zijn. Achter elke beweging zit een betekenis. Omdat je niet hoeft na te denken over de vorm, kun je bewust je richten op de inhoud.

Bijvoorbeeld: je stapt op de muziek en maakt de beweging dat je iets van de grond pakt en het naar je hart brengt. Je zegt erbij “ik ben de Aarde dankbaar” en allerlei variaties waar jij dankbaar voor bent. 

Deze danspasjes komen uit Dancing For Birth™. In oorsprong is het een zwangerschapscursus. Persoonlijk vind ik de inhoud waardevol voor elke vrouw! Het samen dansen met alleen vrouwen is al een speciale ervaring op zich! 

Wat komt er nog meer aanbod in de cursus naast dans:

 • bewustzijn/anatomie van eigen lichaam
 • ontspanningsoefeningen
 • bekrachtigend denken
 • spelen/plezier hebben
 • sharing circle
 • vrouwen tradities van over de hele wereld

Het is bijna zover dat ik deze cursus geven mag! Eerst nog examen afleggen. Daarvoor vraag ik om je hulp.K

Fotografe Justina van Baal

Ernestine’s examenles voor DFB instructeur.

 • Kom mee dansen zodat mijn video opname later beoordeeld wordt
 • ook bedoeld voor niet zwangeren
 • Rueckertbaan 219 in Tilburg.
 • vrijdag 12 april 14.30-16.00

Bekijk de uitnodiging

Mijn drijfveer

Persoonlijk ken ik beide kanten van de medaille: ik heb mezelf klem gevoeld in het leven en het gevoel machteloos te zijn in de omstandigheden waarmee ik het te doen had. En in dezelfde omstandigheden heb ik mijn machteloosheid om kunnen draaien naar zeggenschap/leiderschap over mijn eigen leven. Ik zag weer mogelijkheden en heb deze aangegrepen. 

Deze verandering in perspectief gun ik jou ook! 

Elke persoon heeft zijn eigen pad te gaan, ieder komt op zijn eigen manier en zelf tot inzicht. Een ander persoon kan er wel voor jou zijn en je uitnodigen. Dat doe ik graag! 

Alvast super bedankt voor het delen van de uitnodiging
Ik hoop je snel te mogen ontvangen in mijn nieuwe ruimte of tijdens de cursus van Dancing For Birth

Liefs Ernestine van de Pol
ViaKlank

Menstruatie herberg

Vorig jaar tijdens mijn menstruatie zag en voelde ik een visioen. Hoe geweldig zou het zijn als er een plek is om de wijsheid van je lichaam te volgen en verzorgd te worden tijdens (een gedeelte van) je menstruatie?

Ik logeerde bij een vriendin toen ik in de vroege ochtend wakker werd van de stekende pijn in mijn buik. Mijn bloeding zat eraan te komen. Ik zat zo lang op het toilet dat ze kwam vragen hoe het ging. Dat kwam goed uit want ik kon wel wat hulp en support gebruiken. Ik had diarree en had een emmer nodig om tegelijkertijd over te geven.

Ik was diep ontroerd. Ze blijf er voor mij zijn, ondanks mijn stank. Dit was voor het eerst dat ik me niet alleen en onbegrepen voelde tijdens mijn menstruatiepijn. Ik weet van ellende vaak niet waar ik het zoeken moet, mijn energie schiet dan elke kant op. Alhoewel ik zelf toch voldoende technieken ken, voelde ik me te verloren om mij deze te herinneren. Dankzij haar begeleiding kon ik gecenterd blijven en diep in -en uit ademen. Op deze momenten was de pijn bijna weg.

Op dat moment kwam een diepe herinnering boven dat vrouwen in vroegere tijden te samen waren tijdens de menstruatie. Dat je als vrouw dan niet hoefde te werken, dat je tijd kreeg om naar binnen te keren. Het zou toch geweldig zijn als ook in onze tijd er een plek zou zijn waar je verzorgd zou worden. Waar je herinnert wordt aan de kracht van je maanstonden, je levenscheppende kracht en de verbinding met Moeder Aarde en het Universum. Er zijn wel vrouwencirkels, zoals de Rode Tent. Maar ik bedoel specifiek om te verblijven tijdens je menstruatie.

Lees verder “Menstruatie herberg”

Gevangen in je lichaam en in de strijd

Eer je leven, morgen kan alles anders zijn! Joske weet daar alles van.

“Ik ben een jaar geleden met Ernestine in contact gekomen. Dit omdat ik 6 jaar na mijn herseninfarct nog steeds aan het worstelen was met mijn nieuwe ik!”

Welk beeld heb jij over jezelf? Vaak identificeren we ons met het beroep dat we uitvoeren, de hobby’s die we uitvoeren en alledaagse activiteiten die ons leven vullen. Ik gebruik expres het woord uitvoeren, omdat het iets is dat we DOEN. Soms is het omdat we het zelf leuk vinden om te doen. Andere activiteiten voeren we uit omdat we denken dat andere mensen dit van ons verwachten, of omdat het een bepaald aanzien geeft.

Maar wat nu als je “de normaalste dingen” vanaf morgen niet meer kunt doen? Stel je voor dat je aan 1 kant verlamd bent, dat je niet meer kunt lopen, praten lastig is en concentreren en luisteren veel moeite kost. Gedeeltelijk herstel is met revalidatie mogelijk, maar niets zal meer hetzelfde zijn als de dag voor het herseninfarct.

Waarschijnlijk is het een ver van je bed show, maar dit te lezen kan wel duidelijkheid geven over je eigen leven, juist vanwege de uitvergroting!

Lees verder “Gevangen in je lichaam en in de strijd”

Wist jij dat planten muziek maken?

Stel jij luistert samen naar de vogels. Dat een slechthorend persoon de vogels niet hoort, wil niet zeggen dat de vogels niet fluiten. Jij hoort het immers wel! Dankzij een hoortoestel kan de slechthorende de vogels weer horen.

Dat wij als “normaal” horenden geen klanken horen van planten en bomen, wil dus niet zeggen dat de klanken er niet zijn. Ze zijn alleen niet hoorbaar voor het vermogen van onze oren. Plug de Plantenspeler aan een plant of boom en het apparaatje zet de frequenties om in voor ons hoorbare klanken. Dat is toch gaaf!

De plantenspeler geeft planten en bomen een stem

De Plantenspeler
De plantenspeler heeft het model van een mobieltje/mp3 speler. Het frame is van bamboe en je kunt luisteren via je oortjes, koptelefoon of een speaker. Het heeft 12 verschillende manieren/instrumenten om de elektrische impulsen te vertalen naar muziek. Verder heeft het extra ingangen om de plantenmuziek te gebruiken voor muziekcomposities.

Plantenspeler

Kennismakingsavond
Is de werking van de Plantenspeler nog niet concreet genoeg voor je? Wanneer ik 10 deelnemers samenbreng, komt de importeur van de Plantenspeler nauwkeuriger uitleggen hoe het werkt.

Belangrijker is dat we de muziek van de planten mogen ervaren! 

Eerdere luisteraars reageerden vol verbazing en ongeloof!

Annette Polman neemt een aantal Plantenspelers mee. Zo kunnen we horen hoe de verschillende bomen/planten op elkaar reageren. De bomen en planten hebben niet alleen onderling interactie, ze reageren ook op de (emoties van de) deelnemers!

Door deze unieke ervaring zul je een nieuwe/verdiepende kijk hebben op  jouw relatie met de planten en bomen.

Planten -en bomen magie
Geniet jij ook zo van de geluiden van de natuur? De vogels, een kabbelend beekje, de wind die waait. Wetenschappelijk is bewezen dat o.a. de geluiden van de natuur veel voordelen geeft voor je fysieke en mentale gezondheid. Dankzij de Plantenspeler gaat er nu een heel arsenaal aan melodieën voor je open.

Ervaar de diepe ontspannende werking en jouw interactie met de natuur

Duurzaamheid
Ik kijk zelf enorm uit naar deze bijeenkomst! Ik heb zelfs kriebels om dit groters te gaan aanpakken. Dit lijkt mij een fantastisch middel om jongeren of organisaties bewust te maken van de Wonderen en de Intelligentie van Moeder Natuur. Wanneer je relatie tot de natuur verbetert zal het bewust handelen vanzelf volgen.

Praktische informatie  “kennismakingsavond van de Plantenspeler”
Ik hoop van harte op veel enthousiasme, zodat ik de organisator kan laten weten dat het definitief door gaat. Daarom graag aanmelden voor 18 september. 

Lees verder “Wist jij dat planten muziek maken?”

Van burn-out naar stralend

In dit blog deel ik hoe ik in burn-out belandde en hier ook weer snel van hersteld ben.

Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven, heb ik het afgelopen jaar bewust ViaKlank en mezelf niet zichtbaar gemaakt. De afgelopen jaren lieten mij zien dat het vormen van een samengesteld gezin grote uitdagingen brengt.

Met de hoeveelheid wijsheid, liefde en het bewustzijn dat ik heb, dacht ik deze lastige situatie toch wel aan te kunnen. Vooral als ik mijn energie daarop zou focussen. Ik koos een bijbaantje om in elk geval veilig te zitten qua geldzaken. Ik koos expres een baan zonder uitdaging, zodat mijn energie daar niet naar toe hoefde. Ik was namelijk niet van plan om mee te doen aan de Rat-race van hoge verwachtingen en in een burn-out te belanden.

Mijn lichaam was OP
Een jaar later begaf ik me op het punt dat ik toegeven moest dat mijn lichaam OP was. Alle energie eruit gezogen en broodmager. Hoewel ik enorme liefde voel voor mijn vriend, voelde me ik voor de rest down. Ik zat gevoelsmatig tegen het plafond, met de muren links en rechts tegen me aan. Ik voelde me gevangen, ik verloor mijn vertrouwen in een betere toekomst. Alhoewel ik een ander beeld had bij een Burn-out, opgebrand voelde ik me eigenlijk wel.

Vanaf het besef dat ik wel een burn-out had was ik in een paar stappen weer hersteld!

Ik deel mijn privé leven met jou, omdat we spiegels voor elkaar mogen zijn. Ieder heeft problemen in zijn eigen vorm en toch zijn er overeenkomsten. Problemen hebben ook met tijdsgeest/het collectief te maken. Mijn aanpak hoeft niet voor ieder te werken, mijn visie is dat ieder zijn unieke weg heeft. En ieder heeft zijn eigen tempo van herstel. Als ViaKlank zijnde, kijk ik graag samen met jou naar jouw weg.

Eerst deel ik mijn weg:

Lees verder “Van burn-out naar stralend”

De Magische werking van de natuur

Wow wat een zomer! Het begon bij de Human World Summit waar ik met mensen vanuit de hele wereld samenkwam om onze ideeën uit te wisselen, hoe we tot eenheid kunnen komen en duurzaam voor de Aarde kunnen zorgen. Zodat 7 generaties na ons ook van de Aarde kunnen genieten en leven.

Waar we niet dezelfde taal in woorden spraken, was er verbinding ViaKlank. Weer bleek hoe geweldig muziek verbindt! En wat gebeurde er magische dingen op dit festival. Voor voorbeelden nu geen plaats in dit blog. Dit blog geeft uitleg wat de rol van de natuur is in het ascentieproces.

pagan

Natuur elementen
In tegenstelling tot onze cultuur zag ik dat bijna alle andere inheemse volkeren de elementen in de natuur eren. Het heeft me veel kracht, liefde en verbinding gebracht om mijn eigen weg hierin te vinden.
Is dit voor jou nog een stap te ver? En heb je wel interesse? Begin hier dan mee​​​​​​​
Stappen om je relatie met de natuur te versterken:
 1. Neem met aandacht waar, verwonder je over de schoonheid van de kleinste details
 2. Voel hoe elke plek anders aanvoelt
 3. Groet de bomen die je onderweg tegen komt
 4. Leg één hand tegen een boom
 5. Wees dankbaar dat er water, lucht, aarde en vuur is en sta stil wat deze elementen je brengen.

Je zintuigen zijn de poort naar andere dimensies.

Er ontstaat ruimte voor ervaringen en inzichten die voorbij gaan aan wat je mind begrijpt!

Ascentie symptomen

Na het festival heb ik een aantal weken bij Sadhaka in Frankrijk in de natuur gewerkt. Oké ik deel 1 magisch moment met jullie, maar dan buiten dit blog. Lees verder.

Bij thuiskomst merkte ik hoeveel updates mijn lichaam gehad heeft en nog bezig zijn. Dat ik veel rust dien te nemen, zodat alle informatie verwerkt kan worden.

Ascentie betekent stijging of omhoog gaan. De Aarde en ons lichaam worden naar een Hoger bewustzijn getild. Ons lichaam wil in alle facetten eenheid herinneren. Alles dat niet in lijn is met de hogere trillingsfrequentie en vastzit in structuren van lager bewustzijn zal ‘losgetrild’ worden naar een hogere trilling. Tegelijk download je systeem nieuwe lichtcodes.

Door deze shift voel je aan één kant allerlei uitingsvormen van “oneness” zoals gedragenheid, verbondenheid, liefde en kun je allerlei mooie ervaringen opdoen. Aan de andere kant kun je hierbij last hebben van onverklaarbare emoties of fysieke klachten. Zoals extreme vermoeidheid, vergeetachtigheid, zwaarte, prikkelbaar zijn, een gevoel van verwarring of chaos.

Tips bij ascentie symptomen

 1. Wanneer je merkt dat je een oordeel hebt, zoals boosheid over je vermoeidheid, kijk daar dan met liefde naar. Laat je verzet los en geef je over.
 2. Zeg dus ja tegen deze klacht en laat zelfs je neiging het te willen aanpakken los.
 3. Neem rust of ga de natuur in en verwonder je over de details.

Lichtcodes en updates

Over deze lichtcodes heb ik nog weinig geschreven, al is deze informatie al jaren bij mij bekend. Het is voor mij een leerweg om de informatie die ik binnenkrijg over hoe het proces werkt in begrijpelijke taal weer te delen. Inmiddels zijn er al zoveel mensen mij voor gegaan. En zal ik in het kort toelichten hoe ik werk. Als je meer informatie wil hebben, Google dan of neem persoonlijk contact met me op.

Ik maak een vergelijking met internet, daar kun je nieuwe informatie downloaden.  Die informatie neem je in je op door het te lezen, bekijken of te beluisteren. De updates, waar ik het nu over heb, zijn niet op die manier concreet, het zijn trillingen. Ik fungeer als een kanaal, ik laat universele informatie door mij heen stromen en zet dit om in een hoorbare trilling (klank). In deze klank zitten codes verwerkt, die jouw systeem absorbeert/download en verwerkt. Zo krijgt jouw lichaam een update.

code

Die update maakt dat je meer in verbinding bent met je oorspronkelijke zijn, je Ware Natuur, je Essentie, je Goddelijkheid. Voel welk woord het beste bij je past.

Deze updates van lichtcodes kun je ook op andere manieren ontvangen dan via mijn klanken. Wanneer ik in de natuur werk krijg ik vaak de opdracht om alleen maar te Zijn en verder niets te doen, zelfs geen klank te maken. Voor mij is dan duidelijk voelbaar dat er processen gaande zijn.

Mare Cromwell
De informatie die binnenkomt is afkomstig van de Bron.

Zoals hierboven beschreven druk ik de informatie uit in klank of juist in stilte. Er zijn ook mensen die de informatie wel in woorden kunnen uitdrukken. Zoals Mare Cromwell zij geeft boodschappen door die afkomstig zijn de spirit van Moeder Aarde, Great Mother, Christus energie, Maria Magdalena etc.

Ik volg haar boodschappen met name rondom de onderwerpen Moeder Aarde en Great Mother. Heb je interesse in wat zij te delen heeft? Begin oktober tourt zij door Nederland. Uit het belang voor dit werk, deel ik haar komst! Lees hier haar programma! Zelf ga ik naar de Gaia Lightworker Workshop.

plataan boom

De Plataan
Zelf geef ik elke zaterdag een meditatie waar je welkom bent. Komende zaterdag haal ik de natuur bij Club Pellikaan naar binnen. Ik neem stukjes schors mee van de Plataan en daarbij geef ik je een opdracht om uit te voeren. Lees verder.

Conclusie
Er ontstaat dus een spiraal. Door in de natuur te zijn, ben je ontvankelijker voor de updates. De gevolgen van de updates zijn dat je los gaat laten wat niet meer bij je past, zoals je werk, (vriendschappelijke) relaties, gedachten en acties. Om deze keuzes te kunnen maken, dien je in je kracht te staan en moed te hebben. Door in de natuur te zijn, voel je de verbondenheid en gedragenheid, alleen pas op! Je ontvangt weer nieuwe updates, zodat je weet dat er nieuws op je pad komt. Ben jij bereid ervoor te gaan?

Ik zeg Ja! Dus pak gerust mijn hand.

Neem contact op voor mogelijkheden op maat.

In liefde en licht

Ernestine van de Pol

Ernestine

 

Als het tikken van de biologische klok zeer doet…

Vermijd jij babyshowers omdat het te confronterend is? Heb jij er schoon genoeg van om single te zijn? Je bent niet alleen.

In het spirituele wereldje waarin ik me begeef, zie ik steeds meer single vrouwen van rond de 35 in de stress. Ze hebben nog niet de levenspartner gevonden die aansluit bij hun proces en zij vragen zich af of ze nog moeder mogen worden.

Herken jij je daarin?

Ik zie je in je verdriet.

Ik zie je in je vluchtgedrag om de leegte op te vullen: sporten, eten, werken, workshops etc.

Ik zie je in je besef dat het de leegte maar niet wil vullen.

Ik zie je in je frustratie.

Ik zie je in je onbegrip “ik heb toch zoveel gedaan aan persoonlijke ontwikkeling, wat mag er dan nog gebeuren?”

Ik hoor je als je zegt dat je niet naar de leegte toe wilt, omdat je bang bent dat je verdrinkt in je verdriet als je hier naartoe gaat. Dat je bang bent dat je in een depressie raakt en daar nooit meer uit komt.

Je hoeft dit ook niet alleen te doen, je mag leunen op je sisters. We mogen samen huilen, samen wiegen, elkaar steunen.

Wanneer je wel naar de plek toe gaat die gezien wil worden, komt er ruimte vrij. Kan de energie weer vrijer stromen, aangezien er een pak van je hart is.

Aanmelden

Op zaterdagmiddag 1 juli zal ik in een veilige bedding een sistercirkel organiseren, wanneer daar voldoende interesse is. Geef je interesse daarom op via info@viaklank.nl

In liefde en licht

Ernestine van de Pol

ViaKlank

Andere manieren om deze (of andere weggestopte) emoties te verwerken met Ernestine: